اردوگاه فرهنگی شهدای مدافع حرم آیه ها در حال احداث می باشد.

این اردوگاه جهت افزایش ظرفیت های مجتمع فرهنگی آیه ها در دست ساخت قرار دارد و به زودی شاهد بهره برداری آن خواهیم بود.