سالن غذاخوری جهت پذیرایی از مهمانان در وعده های مختلف آماده سرویس دهی می باشد.

سالن غذاخوری مجتمع آیه ها با ظرفیت 750 نفر و تجهیزات مناسب پذیرایی به همراه جای پارک مناسب در مجتمع آیه ها بنا شده است.