شهرک سینمایی دفاع مقدس آیه ها یادآور لحظات و مناطق عملیاتی جنگ 8 ساله میان ایران و رژیم عراق است.

در این شهرک مناطق عملیاتی و قرارگاه تاکتیکی لشکرها و یگان های رزم دوران دفاع مقدس بازسازی شده اند و در مراسمات مختلف و فیلم برداری های مرتبط، مورد استفاده و استقبال علاقه مندان قرار گرفته است.

َشهرک سینمایی مجتمع فرهنگی آیه ها

بازسازی منطقه عملیاتی کربلای پنج، میدان موانع که از مهم ترین عملیات های بزرگ بوده اند؛ طبق روایت های عینی راویان دفاع مقدس انجام شده است و توسط آن ها تشریح و از حماسه آفرینی دلیرممردان این مرز و بوم یاد می شود.